Skip links

تنها چند دقیقه تا نجات یک بیمار

از ابتدا سال ۱۴۰۰ تا به امروز با هم اتفاق‌های بسیاری رو پشت سر گذاشتیم؛ سعی کردیم بخشی از اون‌ها رو در خبرنامه‌ به صورت یکپارچه به گوش‌تان برسانیم.

با وجود بیماری کرونا ظرفیت بسیاری از بیمارستان ها تکمیل شده و نمیتوانند پاسخگو تمامی بیماران خود باشند. 

ما در توان باوران گیتی بسیاری از اقداماتی که برای تجهیز کردن بیمارستان ها و کمک به افراد کرونایی لازم بوده را انجام دادیم تا شاید سهم کوچکی از کار های بزرگ برای درمان بیماران کرونایی را در بر گرفته باشیم. 

دیدگاهتان را بنویسید

نیاز به راهنمایی دارید؟ مشاوره رایگان