Skip links

مشارکت در روند بهبودی بیماران

برگرداندن سلامتی و نشاندن لبخند روی لب بیماران نیازمند می تواند زیباترین و بهترین کار برای افراد خیر باشد و این سهم را در موسسه خیریه توان باوران گیتی می توان برای خود داشت. مراحل کمک به بیماران نیازمند با معرفی به پزشک خیر، تهیه دارو و تامین هزینه بستری در بیمارستان و درمان یا تامین هزینه جراحی در موسسه خیریه انجام می شود. کمک مالی به بیماران توسط موسسه با تشکیل پرونده مددجویان شکل گرفته، تکمیل شده و به مراکز درمانی معرفی می شوند و با کمک های خیرین مراحل درمان انجام می شود. علاوه بر کمک‌ مالی به بیماران برای خرید دارو، شیمی‌ درمانی، جراحی، آزمایشات و … ، مستمری ماهانه و ملزومات زندگی هم به آنها اهدا می ‌شوند. کسی که در مسیر درمان قرار گرفته، باید خیالش از بابت مسائل مالی زندگی‌ نیز راحت ‌شود تا بهتر بتواند عزم خود را جزم و اراده ‌اش را برای درمان به کار ببرد. برای کاهش عوارض ناشی از بیماری و کمک به بیماران نیازمند و کاهش رنج آنها این موسسه حمایت و تامین بخشی از هزینه های درمانی نیازمندان واقعی اعم از افراد تحت پوشش و یا بیماران صعب العلاج غیر پوشش را به عهده دارد. تهیه دارو و کمک به درمان بیماران نیازمند برای افزایش سطح سلامت جامعه یکی از اهداف ارزشمند موسسه خیریه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نیاز به راهنمایی دارید؟ مشاوره رایگان