Skip links

توانمندسازی و ایجاد اشتغال

آنچه را که فقرا را فقیر نگه میدارد نداشتن درآمد است لهذا بهترین روش کمک رسانی به نیازمندان رفع مشکل اقتصادی آنان است تا بتوانند با ایجاد و توسعه اشتغال منبع درآمدی پایدار داشته باشند. اینکار سبب می‌شود که فقیر و نیازمند به تدریج از فقر مادی نجات یابد و مشکلات هزینه‌ای مانند درمان، غذا و پوشاک خود را بتواند تامین نماید. انجمن خیریه و خدمات اجتماعی توان باوران گیتی با همکاری متخصصین کارآفرینی سعی در توانمندسازی و پشتیبانی نیازمندان تحت پوشش خود تا ثبات شغلی دارد. به همین جهت برای حمایت خانواده‌های نیازمند در جهت فقرزدایی آنها نیازمند همکاری خیرین هستیم تا با اینکار و با همکاری همدیگر بتوانیم به مرور زمان چندین خانواده را از مشکلات مادی و نداشتن درآمد برای گذران زندگی نجات داده و آنها را به یک ثبات حداقلی در تامین مایحتاج زندگی برسانیم. ما در زمینه استعدادیابی دانش آموزان خود و سپس سوق دادن آنها به سمت رشته ها و حرفه های متناسب با استعداد و علاقه مندی های آنها، به ویژه آموزش رشته های فنی و حرفه ای که می توانیم به ارتقای مهارت های دانش آموختگان کمک موثری نمایم، بخوبی جهت توانمندسازی و اشتغال زایی آنان برنامه ریزی کرده ایم.

دیدگاهتان را بنویسید

نیاز به راهنمایی دارید؟ مشاوره رایگان