Skip links

حمایت از کمپین های مسئولیت اجتماعی

ما در سال 1400 در توان باوران گیتی برای بسیاری از شرکت ها و مجموعه هایی که میخواهند در راستای کمپین های مسئولیت اجتماعی حمایت و کمک کنند اقدامات لازمی را انجام داده ایم و و با طرفیت ها و پتانسیل های موجود در این موسسه توانسته ایم این عمل را در راستای مسئولیت اجتماعی برند ها با کمک بسیاری از موسسات و شرکت ها انجام دهیم و ظرفیت ها خودمان را در این راستا اختصاص بدیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نیاز به راهنمایی دارید؟ مشاوره رایگان